Star of Bullywood BENTLEY Continental GTC for MOOLTI
Bentley (Бентли) - "Moolti" - 34cm   импорт Венгрия
жмите на лапки
Родословная/
Pedigree
Главная/ Home
Ю.Чемпион России
Победитель НКП
Мини Були/
Mini Bulls
Прикус
НОЖНИЦЫ
ПОЛНОЗУБАЯ
Щенки мини булек/
Puppies Mini Bulls
1-e Щенки/
1st Puppies
2-e Щенки/
2nd Puppies
3-e Щенки/
3 Puppies
Мои друзья/
My Friends
ФОТО
5мес
2 года